Economia Comunei Vorniceni

Comuna Vorniceni a  fost ?i este o comun? cerealier? ?i de cre?tere a animalelor ?i de tip adunat cu tendin?? de împr??tiere spre margini.
Locuitorii au cultivat grâu, porumb, secar?, orz, ov?z, lucern?, cânep?, soia, floarea soarelui.
Au umblat în chirii f?când comer? cu cereal, animale (vite, pielicele de miel, scoar?e moldovene?ti, ?es?tori de cânep?, in, cuverturi).
De asemenea s-au îndeletnicit cu me?te?uguri casnice ?.a- ?esut, ales covoare, fier?ria, dog?ria, tâmpl?ria, confec?ionarea covoarelor plu?ate, ”fabricarea” rachiurilor natural din fructe, cartofi, sfecl? de zah?r, vi?? de vie - strugurii ?.a, croitoria, construc?ia caselor, albin?ritul, pescuitul, l?c?tu?erie, confec?ionarea c?ciulilor.