1. Situatia lucrarilor de investitii finalizate de Comuna Vorniceni in perioada 2009-2010:


Construire sediu administrativ primarie


2.  Situatia lucrarilor care urmeaza sa fie incheiate in anul 2011:


Modernizare drumuri comunale:

- DC 71B (Vorniceni-Davidoaia L=4km)

- DC 71C(Dealu Crucii – Davidoaia, L=2,5km)

- DS9 (Vorniceni – Centru – Cimitir, L=0,55km) com. Vorniceni, jud. Botosani


Achizitionarea de utilaje si echipamente pentru servicii publice, com. Vorniceni, jud. Botosani

3.Modernizare drumuri de interes local în comuna Vorniceni judeţul Botoşani pentru anul 2016