main banner

 

PRIMĂRIA VORNICENI

COMISIA DE  CONCURS

NR. 149/18.01.2021

A   N   U   N   Ţ

În urma susţinerii probei interviului la  concursul de promovare în clasă organizat de Primăria Vorniceni în ziua de 18.01.2021 – proba scrisă,  desfăşurată astăzi 18.01.2021, începând cu ora  13,00 la sediul Primăriei Vorniceni, s-au obţinut următoarele rezultate:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică pentru care candidează

Punctaj obţinut

Hotărârea comisiei

1

IFTODI ALINA DRĂGULIȚA

Consilier I asistent

100

ADMIS

 

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişarea anunţului, conform legii.

 

PREŞEDINTE COMISIE,

PÎNZARIU GABRIEL

Secretar comisie,

Ștefan Ioan

Afişat azi,  18.01.2021, ora 14:30 la sediul  Primăriei VORNICENI

Meniu

Legaturi

Contor vizitatori

110796
Vizitatori online 40