main banner

A?ezarea geografic?, vecini

Comuna Vorniceni este situat? la 47059 latitudine nordic? ?i 26030 longitudine estic?, cu pozi?ie NE n cadrul ??rii, central-nordic? n Cmpia Moldovei, pe valea Prului Ib?neaya, afluent de stnga al Jijiei ?i o pozi?ie central? n cadrul jude?ului Boto?ani. Are ca vecini localit??i vechi: la N se m?rgine?te cu comuna Havrna, la E cu comuna ?tiubeni, la SE cu comuna Ungureni ?i la S cu comuna Corl?teni iar la V cu comuna Cord?reni.

Suprafa?a localit??ii este de 6000ha, reprezentnd 1,2% din cea a jude?ului Boto?ani. Ea s-a schimbat foarte pu?in de-a lungul timpului ( de la 4240 ha n 1899 la 6292 ha n 1970).


Meniu

Legaturi

Contor vizitatori

110797
Vizitatori online 12