main banner

Condi?ii naturale

Relieful

Geografic comuna Vorniceni face parte din Cmpia Moldovei, fiind n zona central-nordic?. Teritoriul ei este n Platforma Moldoveneasc?, pe cuvertura sarma?ian-pliocenului, cu structur? monoclimal? ?i roci sedimentare volhiniene format? din argile, marme, nisipuri cu intercala?ii de gresii moi, care au dat un relief de platouri ?i coline ?i dealuri orientate pe direc?ia NV-SE, desp?r?ite de v?i largi ale Praielor Ib?neasa ?i Vorniceasa cu afluen?ii lor. Pe aceste argile, marme ?i luturi loessoide uneori ndep?rtate prin eroziune toren?ial?, s-au format solurile, relative productive.

n unele loca?ii, Pod. Ib?neasa (La Lupu) n luturi loessoide s-au g?sit importante urme arheologice ale locuirii str?vechi a zonelor acestea. ntregul teritoriu al comunei este afectat de eroziunea toren?ial? ?i fluvial? (structural-sculptural?) ?i cu relief de acumulare fluvial?-deluvial?. Versan?ii unor dealuri au 6-8 km, fie sunt domoli fie accidenta?i( 500- 900). De re?inut sunt platourile largi, cu soluri mai productive, Ib?neasa, Dealul Crucii, Calitate, Aria Vornicului, Fundoaia, S?v?scu, Puturosu, ?intirim, Odaie ?.a. Sunt ns? ?i cueste flanc de vale (coaste, versan?i) puternic degrada?i ?i cu soluri slab productive (Pampar?u, Coasta M?rii, Coasta Velni?ei, Hum?rie, Hrtopu lui Ciocan, Valea Unghiului, T?ute?ti, S?li?te, Dup? Holm, Valea Pris?cii, Fntna Nichitoaiei, Rugi, Fntna V?tafului, Fa?a Co?arului, Movila Ars?, Coradica, ?icl?u, Dodu Vornicesei) ?.a.

Majoritatea reliefului mo?iei Vornicesei este brazdat de numeroase alunec?ri de teren, de diferite tipuri care fie scot din cultur? suprafe?ele agricole fie afecteaz? c?ile de comunica?ie jude?ene, locale si chiar Vatra Satului Davidoaia ?i o parte a Satului Vorniceni.

n luncile praielor Ib?neasa ?i Vorniceasa s-au nfiin?at o serie de iazuri, de c?tre ntreprinderea Piscicol? Boto?ani, cu scop de pescuit, reducerea varia?iilor de debit, de ameliorare a topoclimatului ?i mbl?nzirea climatului arid. Pe unele suprafe?e sunt fne?e ?i p??uni mai productive.

Altitudinea medie a colinelor ?i dealurilor este de 150-200 m iar satele se afla la 100-200m altitudine.

Clima Comunei Vorniceni este temperat- continental?. Cu nuan?? secetoas?, avnd 8,40 C, cu un maxim n iulie-august (300 C) ?i un minim n ianuarie-februarie de -250 C. Climatul cu nuan?? excesiv? ofer? totu?i condi?ii pentru maturizarea culturilor agricole ?i ob?inerea produc?iilor relativ bune, la hectar (exceptie fac doar unii ani). nghe?urile trzii de prim?var? ?i timpurii de toamn? produc pagube. Cantitatea medie de precipita?ii atmosferice este de 549,7l (pe m2) anual, cu medii mai mici n iulie-septembrie ?i februarie ?i mai mari n mai-iunie ?i octombrie. Este nevoie de iriga?ii. Dominante sunt vnturile de NV ?i N, cele umede de S ?i SV. Criv??ul iarna ?i vnturile sudice, uscate vara produc mari pierderi culturilor agricole.

Re?eaua de ape este relativ bun?, att pnza freatic? dar ?i apele curg?toare au un procent ridicat de nitri?i ?i nitra?i, care afecteaz? produc?iile agricole, de pe?te din iazuri dar ?i s?n?tatea popula?iei satelor.

Apele curg?toare sunt praiele Ib?neasa (cursul mijlociu ?i inferior) ?i Vorniceasa, care au ca afluien?i Fundoaia, Prul Morii, Glodu Alb, Coradica ?.a. Iazurile de pe Valea Ib?nesei au o vechime de peste 50 de ani, unele dintre ele fiind foarte vechi (Iazul Racilor). Au un grad mare de aluvionare (colmatare) ?i trebuie cur??ate iar apele au un grad mare de turbiditate. Au peste 30 ha. Sunt n principal folosite pentru pescuit n sistem privat crescnd crap chinezesc, ro?ioar?, crapul comun.

Vegeta?ia Comunei Vorniceni este de step? ?i silvostep?, predominant ierboas? ?i cu o mica p?dure P?durea Davidoaia are suprafa?? de 147,4 ha, care se exploateaz? n regim de crng avnd specii de stejar, cire? s?lbatic, gorun, paltin, ar?ar, tei.

Important este c?, privind compozi?ia floristic? este variat?, cu multe plante melifere, care permit dezvoltarea albin?ritului iar p?durea are vreo 8 specii rare din care 4 descoperite numai aici (steregoaia, omagul galben, tremur?toarea, zmeoaica).

Fauna ?i solurile nu au o varietate foarte mare. Predomin? speciile de step? (iepurele, roz?toarele, p?s?rile de cmpie ?i de ap?). Noutatea din ultimii ani, este c? pe iazuri s-au adunat peste 100 de lebede albe care au r?mas ?i iarna ( pentru c? a fost climat mai blnd).

Solurile sunt relativ productive din categoria molisoluri (cernoziom obi?nuit, castaniu), cenu?iu cernoziomurile levigate (sp?late) n procent de peste 50% din suprafa??, solurile de lunc?, solonceacurile, l?covi?tile ?i vertisolurile, din zonele cu alunec?ri de teren dau produc?ii mici de fnea?? ?i p??une. Majoritatea suprafe?elor sunt cultivate cu porumb, gru, lucern?, ov?z, floarea soarelui, soia; p??unile ?i fne?ele, de peste 1300ha, sunt folosite de cresc?torii de vite ?i oi pentru p??unat.

Meniu

Legaturi

Contor vizitatori

110796
Vizitatori online 16