main banner

Evolu?ia istoric? a Comunei Vorniceni

Cele 3 sate ale Comunei Vorniceni, Satul Vorniceni, Satul Dealu-Crucii ?i Satul Davidoaia, ca ?i mo?iile lor, se afl? pe un teritoriu locuit nc? din epoca str?veche, neolitic-encolitic. La situl arheologic de la Pod Ib?neasa La Lupu, n s?p?turile arheologice f?cute de Muzeul Jude?ean de Istorie Boto?ani, s-a descoperit un inventar arheologic bogat, format din: vrfuri de s?ge?i de piatr?, r?zuitoare, vase n form? de cup? din ceramic?, vas binoclu, farfurii, figurine antropomorfe, urme de cuptoare, vetre, r?ni?e, mici altare, topoare din silex, percutoare, lame retu?ate, sp?tule, ?.a. Aceste materiale ca ?i altele din metale, dovedesc ocupa?iile sedentare ale locuitorilor de pe aceste meleaguri, cultura plantelor ?i cre?terea animalelor. Ceramica de Cucuteni este ?i aici reprezentativ?, ca peste tot n nordul Moldovei.

Atestarea documentar? a localit??ii Vorniceni este dintr-un document istoric (Documentele pn? la ?tefan Cel Mare, pg.133, 235-236, M.Cost?chescu) vol.I, 1931, la data de 28-XII-1428 din timpul lui Alexandru cel Bun: Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru Voievod, Domn al ??rii Moldovei, facem cunoscut, cu aceast? carte a noastr?, celor care o vor vedea sau o vor auzi citindu-se, c? aceste adev?rate slugi ale noastre, fii lui Ion Vornic, pan Laz?r ?i Stanciu ?i Costea ne-au slujit cu dreapta ?i credincioasa lor slujb?. De aceea, noi, v?znd dreapta ?i credincioasa noastr? mil?, i-am miluit cu deosebita noastr? mil? ?i am nt?rit ocina lor ?i le-am dat, n ?ara noastr?, Seli?tea lui Dobrin la Umor, unde este m?n?stirea lor ?i nc? unde a fost V?t?man Minco, alt sat n iazul lor, al treilea sat, unde a fost Stan.. Iar hotarul acestor sate care sunt sub Dumbrava nalt? s? fie ct vor putea s? foloseasc? trei sate ndestul.

n 1475, din vremea lui ?tefan Cel Mare, ntr-un alt document se face precizarea: nt?rim ?i mputernicim ?i d?m sfintei noastre m?n?stiri (Humor) anume satele Dvornicenii sub Dumbrava nalt?, St?ucenii ?i Glodeanii ?i . pe Jijia satul anume C?lug?reni

Dvornicenii era satul vornicului Oan? de Suceava (Gh. Ghib?nescu, Surete ?i izvoade,18, vol.I, pg.54-55). Timp de 400 de ani, cele 3 sate au r?mas proprietatea m?n?stirii Umor, dup? care a trecut n st?pnirea unor proprietari mai pu?in cunoscu?i. Din 1785 intr? n proprietatea vistiernicului Iordache Russet-Roznovanu ?i a altora din aceast? familie. Probabil prin 1806 mo?iile ?i satele St?uceni ?i Glodeni s-au unit cu cea a Vornicenilor (str?mutate din S?li?te ?i ?intirim). Probabil dup? forma agrar? din 1864 a ap?rut satul Davidoaia iar n 1920 satul Dealul Crucii r?mne n istoria ultimei p?r?i a secolului al XIX-lea ?i prima parte a secolului al XX-lea familiile Marghilaman ?i Pherichide care au devenit administratorii mo?iei Vorniceni care au contribuit la construirea ?i mpodobirea bisericii de zid, de donare a terenului pentru ?coala(construit? n 1914). Locuitorii Satului Vornicenii au sprijinit cu materiale ?i hran? osta?i din r?zboiul de independen??(1877), s-au revoltat mpotriva primarului T.Fasol? care a fost n fruntea localit??ii 29 de ani, au participat la primul ?i al doilea r?zboi mondial, acoperindu-se de glorie, la M?r??e?ti (V.Hrib, David Hrtopeanu, I Ib?nescu ?.a)

Ei au primit p?mnt, la reforma agrar? din 1921, pe care-l cultivau cu gru, foarte c?utat chiar pe pia?a Austriei ? Germaniei, porumbul, secara ?.a ?i cre?teau animale (vite de ras? Bucsan? ?i Moldovene?ti), oi (?urcane ?i bucare), porci, cai albine fabricau rachiu superior, umblau n chirii pn? la Her?a, Ia?i, Boto?ani, pn? la Odobe?ti.

Popula?ia Comunei Vorniceni a cunoscut o evolu?ie pozitiv?. Cartografia (recens?mnt sumar) din 1773 arat? c? aici erau: 73 de case (care pl?teau d?ri), 13 sc?deri (scuti?i), 9 femei s?race, 3 preo?i, diaconi, dasc?li ?i 60 de birnici. In 1803 erau 150 linzi (locuitori) care pl?teau d?ri m?n?stirii Umor n 1858 erau 397 capi de familie, n 1866 erau 296 familii, in 1872 erau 1480 linzi n Vorniceni ?i 20 linzi n Davidoaia, n 1891 erau 1885 suflete iar n 1899-2400 suflete (I. G.Lahovory, Marele dic?ionar geographic al Romniei, vol.V), n 1905 erau 2178 locuitori, n 1912 erau 2708 locuitori, n 1930-3739 locuitori, n 1956-5413 locuitori n 1966-6366 locuitori, n 1975-6813 locuitori, n 1980-5316 locuitori, n 1986 erau 4888 locuitori, n 2002 erau 4626 locuitori, iar dup? ultimul recens?mnt s-au nregistrat pu?in peste 4800 locuitori. Se observ? c? popula?ia a crescut n perioada interbelic? apoi dup? aplicarea unui decret de oprire a avorturilor (1967-1968) ?i o sc?dere, din ce n ce mai pronun?at?, odata cu a?a-zisa industrializare a jude?ului Boto?ani (?i a unor mari ora?e din ?ar?) c?tre care au migrat foarte mul?i tineri care a dus la depopularea satelor comunei ?i mb?trnirea popula?iei (spre Bra?ov, Timi?, Constan?a, Suceava, Bucure?ti).


A?ez?rile omene?ti din Comuna Vorniceni.

A?ez?rile umane sunt: Satul Vorniceni, Satul Dealul Crucii ?i Satul Davidoaia. Satul Vorniceni este cel mai vechi ?i printre cele 30 sate foarte mari din Romnia (dup? num?rul locuitorilor). Vatra Satului Vorniceni este situat? pe dou? laturi, pe deal (Dealu ?colii ?i Dealul Cimitirului) ?i pe versan?ii v?ii Prului Morii (puternic afecta?i de eroziune ?i alunec?ri de teren).

Vatra s-a dezvoltat dinspre centru (care avea biserica de lemn, monument istoric foarte valoros) spre cei doi versan?i ai Prului Mor?ii (sec.XV- XVIII), apoi au ap?rut a?a-zisele cartiere dup? reformele agrare din 1864 ?i 1921- Valea Fnatului, Zvrca, Caradica ?i Zona Cimitirului), a urmat zona mai nou?, Vrlan, ?arn?, Zona Cozonului dup? al II-lea r?zboi mondial ?i n prezent. Vatra este poligonal? neregulat?.

Dealul Crucii ap?rut n 1920 prin fixarea unui num?r mare de 20 familii din zona Transcarpatic? prin imigra?ie, are o vatr? poligonal? regulat? cu o evolu?ie pozitiv? lent? ?i re?ea stradal? rectangular?.

Davidoaia- sat ap?rut dup? 1864 are form? poligonal? neregulat?, cu multe alunec?ri de teren ?i o re?ea stradal? rectangular?.

Meniu

Legaturi

Contor vizitatori

110795
Vizitatori online 36