main banner

Primăria comunei Vorniceni

Județul Botoșani

Nr. 2022 / 30.12.2020

 

ANUNȚ

examen de promovare în clasă

 

Potrivit dispozițiilor art. 480(1-2) și art. 481 ale O.U.G. nr. 57/2019, pentru a participa la examenul de promovare în grad professional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a)      să dobândească, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;

b)      să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod.

Examenul se va desfășura la sediul Primăriei comunei Vorniceni, în data de 18.01.2021, ora 10:00 – proba scrisă și în data de 18.01.2021 ora 13:00, proba interviu.

Dosarele de participare la examen se depun în perioada 30.12.2020-04.01.2021, la secreatriatul instituției

Bibliografie de examen:

-          Constituția României/r,

-          OUG nr. 57/2019/a – Titlul I și II al părții a VI-a privind Codul administrativ;

-          OG nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare/r/a;

-          Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați/r/a;

-          Legea nr. 448/2006/r privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

-          Legea nr. 272/2004/r privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

-          Legea nr. 17/2000/r privind asistența socială a persoanelor vârstnice;

-          Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

-          Legea nr. 466/2004 privind satatutul asistentului social;

-          HG nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați în străinătate;

-          Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind întocmirea Planului de Serviciu.

 

Primar,

Irimia Gheorghe

 

Secretar – Pînzariu Gabriel

Meniu

Legaturi

Contor vizitatori

110796
Vizitatori online 12