main banner

Termeni ?i condi?ii de utilizare a site-ului

primaria-vorniceni.ro

Acceptarea condi?iilor

primaria-vorniceni.ro este domeniul oficial al Primariei com. Vorniceni, jud. Boto?ani pentru asigurarea unei mai mari transparen?e ?i o mai bun? n?elegere a activit??ilor Primariei Vorniceni , jud. Boto?ani.

Utilizarea site-ului primaria-vorniceni.ro (denumit n continuare site) presupune acceptarea n totalitate a termenilor ?i condi?iilor expuse mai jos.

Termenii ?i condi?iile pot fi modificate n orice moment de c?tre administratorul site-ului, denumit n continuare Administrator, f?r? notificarea prealabil? a persoanelor care l utilizeaz?, denumite n continuare Utilizatori.

Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii ?i condi?iile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta n orice moment.

Accesnd ?i navignd pe acest site, Utilizatorii accept? implicit, termenii de utilizare descri?i n continuare.

n cazul n care nu sunt de acord cu termenii ?i condi?iile impuse, Utilizatorii trebuie s? nceteze accesarea acestui serviciu.

Descrierea serviciilor:

Prin intermediul sec?iunilor sale, site-ul primaria-vorniceni.ro ofer? Utilizatorilor informa?ii, acte normative, decizii, hot?rri, reglement?ri ?i ?tiri referitoare la institutia descrisa mai sus.

Ce este un serviciu electronic?

n cadrul domeniului primaria-vorniceni.ro un serviciu electronic reprezint? o resurs? oferit? prin Internet cu scopul de a mbun?t??i procesul de comunicare dintre cet??eni ?i Primaria Vorniceni.

Servicii electronice oferite de domeniului primaria-vorniceni.ro

Servicii de informare, care asigur? cet??enilor, presei sau altor factori interesa?i acces u?or ?i eficient la informa?ii, facilitnd consultarea documentelor emise de c?tre Primaria Vorniceni

Neangajarea r?spunderii

Primaria Vorniceni, ntre?ine acest domeniu pentru a nlesni accesul public la informa?ii privind activit??ile sale. Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informa?ii s? fie corecte ?i oferite la timp. La semnalarea eventualelor erori, Administratorul va ncerca n cel mai scurt timp, corectarea acestora.

Informa?ia oferit? este exclusiv de natur? general?; nu este n mod obligatoriu atotcuprinz?toare, complet?, corect? sau actualizat?; poate con?ine leg?turi web spre alte site-uri asupra con?inutului c?rora Primaria Vorniceni nu de?ine nici un control ?i pentru care nu ?i asum? nici o responsabilitate.

Un document disponibil pe site nu reproduce n mod obligatoriu textul unui document oficial.

Numai documentele ?i actele normative publicate pe hrtie de c?tre organele abilitate sunt considerate autentice.

Administratorul nu ?i asum? nici o r?spundere n cazul n care anumite informa?ii sunt furnizate cu ntrziere, sunt pierdute, ?terse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive.

De asemenea, nu ?i asum? nici o r?spundere pentru consecin?ele care pot ap?rea datorit? ntrzierii, pierderii sau inexactit??ii informa?iilor publicate sau existente pe site.

Utilizatorii vor folosi informa?iile furnizate n cadrul site-ului pe propria r?spundere, iar n cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informa?iilor furnizate, Utilizatorii accept? c? Administratorul va fi absolvit de orice r?spundere.

No?iunea de neangajare a r?spunderii nu se r?sfrnge ?i asupra obliga?iei Primariei Vorniceni de a respecta legisla?ia n vigoare ?i nu poate exclude obliga?iile Primariei Vorniceni impuse de lege.

Reguli generale - Administratorul site-ului declar? urm?toarele:

- Va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului siteului;

- Va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de alt? natur?) pentru func?ionarea n bune condi?ii a siteului; cu toate acestea, pot exista ntreruperi n func?ionare, sau imposibilit??i de accesare de c?tre Utilizatori, pe o perioad? nedeterminat? de timp, din orice motive;

- Pe m?sura apari?iei unor situa?ii noi de orice natur? ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condi?iile ?i termenii de utilizare.

Meniu

Legaturi

Contor vizitatori

110796
Vizitatori online 14